Đà Lạt Tea - Trà Dâu - Bờ Bao Tân Thắng
Café/Dessert

Đà Lạt Tea - Trà Dâu - Bờ Bao Tân Thắng

20 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
09:30 - 22:00
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0