Cửa Hàng Út Tuyền - Hải Sản Sạch - Tôn Đản
Shop/Cửa hàng

Cửa Hàng Út Tuyền - Hải Sản Sạch - Tôn Đản

C13/40 Tôn Đản, P. 13, Quận 4, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:00
30,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0