Cửa Hàng Thịt Sạch MEATDeli - Vũ Tùng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cửa Hàng Thịt Sạch MEATDeli - Vũ Tùng

5 Vũ Tùng, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 160,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0