Cửa Hàng Kélli - Quà Lưu Niệm & Gấu Bông - Bình Phú
Shop/Cửa hàng

Cửa Hàng Kélli - Quà Lưu Niệm & Gấu Bông - Bình Phú

189 Bình Phú, P. 11, Quận 6, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee