Cửa Hàng Kélli - Quà Lưu Niệm & Gấu Bông - Bình Phú
Shop/Cửa hàng

Cửa Hàng Kélli - Quà Lưu Niệm & Gấu Bông - Bình Phú

189 Bình Phú, P. 11, Quận 6, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 23:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0