Cửa Hàng Gạo A An - Miếu Bình Đông
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cửa Hàng Gạo A An - Miếu Bình Đông

87 Miếu Bình Đông, P. Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TP. HCM
38,000 - 225,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0