Cửa Hàng Bánh Pía Sóc Trăng Hải Sơn - Trường Chinh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cửa Hàng Bánh Pía Sóc Trăng Hải Sơn - Trường Chinh

862 Trường Chinh, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
08:00 - 20:00
40,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee