Coop Food Đất Mới 272
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Coop Food Đất Mới 272

272A Bình Trị Đông, Khu Phố 1, Bình Tân, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee