Coop Food Đất Mới 272
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Coop Food Đất Mới 272

272A Bình Trị Đông, Khu Phố 1, Bình Tân, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 20:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0