Cộng Cà Phê - Hai Bà Trưng
Café/Dessert -Chi nhánh

Cộng Cà Phê - Hai Bà Trưng

274 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0