Cơm Tấm Thuận Kiều - Út Tịch
Quán ăn -Chi nhánh

Cơm Tấm Thuận Kiều - Út Tịch

17 Út Tịch, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0