Cơm Tấm Thành Công - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Cơm Tấm Thành Công - Shop Online

114 Nhất Chi Mai, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
28,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee