Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ - Ung Văn Khiêm
Nhà hàng -Chi nhánh

Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ - Ung Văn Khiêm

64 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:00
29,000 - 129,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0