Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ - Nơ Trang Long
Quán ăn -Chi nhánh

Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ - Nơ Trang Long

478 Nơ Trang Long, P. 13, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:30 - 22:00
32,000 - 139,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0