Cơm Tấm Chú Tắc - 2R Bình Giã
Yêu thích
Quán ăn

Cơm Tấm Chú Tắc - 2R Bình Giã

2R Bình Giã, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
27,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0