Cơm Lạc Quán - Shop Online
Shop Online

Cơm Lạc Quán - Shop Online

53E Ngô Tất Tố, P. 22, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0