Cơm Chay Việt - Thoại Ngọc Hầu
Ăn chay

Cơm Chay Việt - Thoại Ngọc Hầu

204 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
06:00 - 21:00
25,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0