Cơm Chay Tịnh Độ
Ăn chay

Cơm Chay Tịnh Độ

140 Võ Duy Ninh, P. 22, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0