Cơm Cháy Chà Bông Quốc Vinh - Shop Online
Shop Online

Cơm Cháy Chà Bông Quốc Vinh - Shop Online

489A Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 18:30
70,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0