Coffee 24/24 - Tân Hương
Café/Dessert -Chi nhánh

Coffee 24/24 - Tân Hương

4 Tân Hương, P. Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0