Coffee 24/24 - Hoàng Diệu 2
Café/Dessert -Chi nhánh

Coffee 24/24 - Hoàng Diệu 2

81 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
30,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0