Coffee 24/24 - Hoàng Diệu 2
Café/Dessert -Chi nhánh

Coffee 24/24 - Hoàng Diệu 2

81 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
30,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee