Coco Creme - Sinh Tố & Nước Ép
Café/Dessert

Coco Creme - Sinh Tố & Nước Ép

118 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0