Coco Bingsu
Café/Dessert

Coco Bingsu

168 - 170 Bàu Cát, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee