Cô Tuyết - Hủ Tiếu & Gỏi Cuốn Chay
Yêu thích
Ăn chay

Cô Tuyết - Hủ Tiếu & Gỏi Cuốn Chay

333A Hàn Hải Nguyên, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 15:00
5,000 - 22,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee