Cô Phương - Cơm Chiên & Nui Xào - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Cô Phương - Cơm Chiên & Nui Xào - Shop Online

152A/10 Hưng Phú, P. 8, Quận 8, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0