Co.op Food - Trần Văn Giàu 5C13
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Co.op Food - Trần Văn Giàu 5C13

5C13 Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee