Co.op Food - Hương Lộ 2
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Co.op Food - Hương Lộ 2

669 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0