Co.op Food - Bùi Đình Túy
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Co.op Food - Bùi Đình Túy

193 Bùi Đình Túy, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 19:00
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0