Cô Dung - Cá Viên & Ăn Vặt Đóng Gói - Âu Cơ
Shop/Cửa hàng

Cô Dung - Cá Viên & Ăn Vặt Đóng Gói - Âu Cơ

205B/6a Âu Cơ, P. 5, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0