Cô Châu - Thực Phẩm Đông Lạnh & Nguyên Liệu Bánh Tráng - Bờ Bao Tân Thắng
Siêu thị, Chợ

Cô Châu - Thực Phẩm Đông Lạnh & Nguyên Liệu Bánh Tráng - Bờ Bao Tân Thắng

20/74 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú, TP. HCM
06:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee