Cô Ba Chân Gà - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Cô Ba Chân Gà - Shop Online

263A/18 Ba Đình, P. 8, Quận 8, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
70,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0