Cô 5 - Chân Gà Xả Tắc & Bánh Flan - Shop Online
Shop Online

Cô 5 - Chân Gà Xả Tắc & Bánh Flan - Shop Online

81/92a Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0