Circle K, SG0281 - 273 Trần Bình Trọng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0281 - 273 Trần Bình Trọng

273 Trần Bình Trọng, P. 4, Quận 5, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 275,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0