Circle K, SG0279 - 395 Kinh Dương Vương - 2 Entrances
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0279 - 395 Kinh Dương Vương - 2 Entrances

West Coach Station 2 Entrances 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Bình Tân, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 459,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee