Circle K, SG0229 - 306 Cao Thắng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0229 - 306 Cao Thắng

306 Cao Thắng, P. 12, Quận 10, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 459,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0