Circle K, SG0201 - 45 Cao Thắng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0201 - 45 Cao Thắng

45 Cao Thắng, P. 3, Q.3, Quận 3, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 459,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0