Circle K, SG0163 - 50 Nhất Chi Mai
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0163 - 50 Nhất Chi Mai

50 Nhất Chi Mai, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0