Circle K, SG0156 - 295 Đỗ Xuân Hợp
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0156 - 295 Đỗ Xuân Hợp

295 Đỗ Xuân hợp, P. Phước Long A, Thủ Đức, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0