Circle K, SG0060 - 220 Nguyễn Trọng Tuyển
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0060 - 220 Nguyễn Trọng Tuyển

220 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0