Circle K - Bia Lạnh Các Loại - SG0195 Man Thiện
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - SG0195 Man Thiện

62 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 459,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee