Circle K - Bia Lạnh Các Loại - SG0053 Công Trường Tự Do
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - SG0053 Công Trường Tự Do

1 Công Trường Tự Do, P. 19, Bình Thạnh, TP. HCM
08:00 - 20:00
5,000 - 459,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0