Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 58-60 Hoa Cúc
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 58-60 Hoa Cúc

58 - 60 Hoa Cúc, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
7,000 - 460,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0