Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 374 Lê Văn Sỹ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 374 Lê Văn Sỹ

374 Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3, TP. HCM
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0