Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Bùi Đình Túy
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Bùi Đình Túy

15 Bùi Đình Túy, P. 26, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0