Chuti Korean Food - Hoàng Diệu 2
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Chuti Korean Food - Hoàng Diệu 2

102 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:00
30,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0