Chuk Trà & Cà Phê - 132 Hoàng Hoa Thám
Café/Dessert -Chi nhánh

Chuk Trà & Cà Phê - 132 Hoàng Hoa Thám

132 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 21:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0