Chuchu Shop
Shop/Cửa hàng

Chuchu Shop

54/19A Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 20:00
20,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee