Chợ Việt Thế Giới Trái Cây - Trái Cây Nhập Khẩu - 180 Cao Thắng
Shop/Cửa hàng

Chợ Việt Thế Giới Trái Cây - Trái Cây Nhập Khẩu - 180 Cao Thắng

180 Cao Thắng, P. 11, Quận 10, TP. HCM
7đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0