Chợ Online - Thịt Tươi & Gạo - Bùi Đình Túy
Chợ

Chợ Online - Thịt Tươi & Gạo - Bùi Đình Túy

129 Bùi Đình Tuý, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0