Chợ Hộ - Thực Phẩm Hà Nội - Đoàn Văn Bơ
Shop/Cửa hàng

Chợ Hộ - Thực Phẩm Hà Nội - Đoàn Văn Bơ

326 Đoàn Văn Bơ, P. 10, Quận 4, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 20:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0