Chị Hoa Xì Tin - Mắm Kho Quẹt & Mắm Ruốc - 56 Bùi Thế Mỹ - Shop Online
Shop Online

Chị Hoa Xì Tin - Mắm Kho Quẹt & Mắm Ruốc - 56 Bùi Thế Mỹ - Shop Online

56 Bùi Thế Mỹ, P. 10, Tân Bình, TP. HCM
10:00 - 19:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0