Cheese Coffee - Lê Thị Riêng
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Cheese Coffee - Lê Thị Riêng

41 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0